Print

Nov 23th, 2014 * Lễ Chúa Kitô Vua (Năm A)

Posted in Phụng Vụ Năm A

Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến: chúc tụng nước Đavít tổ phụ chúng ta đã đến.

 Nhập Lễ: Hoan Hô Vua Giêsu 2

Bè Nữ
 
Bè Nam
 
V1
 

 Đáp Ca: TV 22 (Duy Thiên) Solo: Kevin

Bè Nữ
 
Bè Nam
 
V1
 
V2
 
V3
 
V4
 

 Dâng Lễ: Của Lễ Trung Trinh (Viết Chung) 

Bè Nữ
 
Bè Nam
 

Hiệp Lễ: Lạy Chúa Là Vua (Duy Thiên)

Bè Nữ
 
Bè Nam
 

Kết Lễ: Tiếng Hát Lên Đường (TTrang - QUy)

Bè Nữ
 
Bè Nam
 
 • AnDuc
  Ân Đức
 • AnDuc
  Cao Huy Hoàng
 • AnDuc
  Cát Minh
 • AnDuc
  Đỗ Vy Hạ
 • HaiLinh
  Hải Linh
 • AnDuc
  Hải Triều
 • HoangDiep
  Hoàng Diệp
 • HungLan
  Hùng Lân
 • KimAn
  Kim Ân
 • KimLong
  Kim Long
 • MaiNguyenVu
  Mai Nguyên Vũ
 • MiTram2
  Mi Trầm
 • NgocKon
  Ngọc Kôn
 • NgocLinh
  Ngọc Linh
 • NgoDuyLinh
  Ngô Duy Linh
 • NguyenDuy
  Nguyễn Duy
 • NguyenHungCuong
  Nguyễn Hùng Cường
 • NguyenKhacXuyen
  Nguyễn Khắc Xuyên
 • PhamDinhNhu
  Phạm Đình Nhu
 • PhamDucHuyen
  Phạm Đức Huyến
 • Phanxico
  Phanxicô
 • ThanhTam
  Thành Tâm
 • TienDung
  Tiến Dũng
 • VietChung
  Viết Chung
 • VuDinhAn
  Vũ Đình Ân
 • XuanThao
  Xuân Thảo